banenr

מוצר

  • JT-AEC2361a Series household combustible gas detector

    גלאי גז בעירה ביתי מסדרת JT-AEC2361a

    אsאזעקת גז ביתית מותאמת לעיצוב בסגנון ביתי עם פונקציות שלמות יותר. זה's תצורה גמישה של פונקציית הפלט ומורחבתוויי - פייפונקציית תקשורת. זה גלענות על צורכי המשתמשים לניטור בטיחות סביבת גז המטבח ופונקציות פלט שונות, אישים לקבוצות, חברות וצרכני קצה.

  • JT-AEC2363a Household Combustible Gas Detector

    JT-AEC2363a גלאי גז דליק ביתי

    אזעקת גז ביתית פשוטה וקלאסית עם פונקציות פשוטות ומיקוד.הוא משמש לניטור דליפות גז במטבח.ביצועי עלות גבוהים, יכולים לעמוד ברכישה מרוכזת בקנה מידה גדול של הקבוצה, להפחית את עלויות הניהול, ומתאים לסוכנים הרודפים אחרי רווחים גבוהים.