banenr

מוצר

  • אs. זה's וויי - פייפונקציית תקשורת. זה גלענות על צורכי המשתמשים לניטור בטיחות סביבת גז המטבח ופונקציות פלט שונות, אישים לקבוצות, חברות וצרכני קצה.

  • ביצועי עלות גבוהים, יכולים לעמוד ברכישה מרוכזת בקנה מידה גדול של הקבוצה, להפחית את עלויות הניהול, ומתאים לסוכנים הרודפים אחרי רווחים גבוהים.

    ברוכים הבאים ללחוץ על כפתור החקירה כדי לקבל את הדוגמאות החינמיות!